Воспитатели

Элина Абай кызы Зам. директор
Элина Абай кызы Англис тили мугалими
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими